MAXXIS - MASTIC
Bột trét tường ngoai thất cao cấp: chống thấm, chống rạng nứt, trắng, siêu mịn
Bột trét tường ngoai thất cao cấp: chống thấm, chống rạng nứt, trắng, siêu mịn
MAXXIS - MASTIC
Bột trét tường nội thất cao cấp
Bột trét tường nội thất cao cấp
MAXXIS - ALKALI
Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp
Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp
MAXXIS - ALKALI
Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp
Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp